Over ons

De Grote Kerk in Hilversum maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH). De PgH is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerken in Hilversum. In groter verband maakt de PgH onderdeel uit van de PKN, dat is de Protestantse Kerk in Nederland.

Hervormd-gereformeerd
Wijkgemeente Grote Kerk in Hilversum is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk, met een hervormd-gereformeerde signatuur. Wijkgemeente Grote Kerk voelt zich, samen met veel andere hervormde (wijk)gemeentes in ons land, verwant met de Gereformeerde Bond. Dat is een vereniging binnen de Protestantse Kerk die deze kerk wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis.

De Protestantse gemeente te Hilversum bestaat uit de volgende (wijk)gemeentes. Deze zes gemeentes werken samen in de Algemene Kerkenraad.

  • hervormde wijkgemeente Grote Kerk
  • hervormde wijkgemeente Diependaal (Diependaalsekerk)
  • protestantse wijkgemeente rond de Bethlehemkerk
  • protestantse wijkgemeente rond de Regenboogkerk
  • protestantse wijkgemeente rond de Morgenster
  • missionaire gemeente Vitamine G

Zie ook: