18e eeuw: Meere orgel

Het Meere-orgel van 1788

In de oude kerk stond vóór de brand ook een orgel, waar – hoewel twee bronnen hiervan melding maken – weinig van bekend is: "Het vorig orgel, waarvan we alleen het bestaan weten benevens den naam van den laatsten organist Tijmen Nagel, was in 1766 verbrand." Meer dan twintig jaren heeft men zich "zonder zulk een nuttig kerkinstrument beholpen."

Na de brand van 1971: Rütter orgel

Het oude Meere-orgel uit 1788 van de dorpskerk is in 1903 vervangen door het Leichel-orgel. De 'Kerkelijke Courant' van 27 maart 1903 maakt melding van de ingebruikneming in een dienst onder leiding van ds. S. Dijkstra. "Het orgel werd bespeeld door den heer J. Wagenaar, organist te Utrecht. Door zijn meesterlijke spel kwam het prachtig instrument volkomen uit, en kon Ds. Dijkstra niet nalaten hem voor zijn prachtig spel en den fabrikant voor zijn waarlijk heerlijk instrument dank te betuigen."

20e eeuw / Groot Leichel orgel

Groot Leichel-orgel

Door de krachtige medewerking van ds. Dijkstra was de kerkvoogdij in 1902 in staat een nieuw kerkorgel aan te schaffen. Om de samenzang van de 2000 kerkgangers te kunnen begeleiden moest het nieuwe orgel aanzienlijk groter worden dan het Meere-orgel.