Kerkdiensten in de Grote Kerk en ook online

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten in de Grote Kerk in Hilversum, aanvang 10 uur en (tijdelijk) 15.30 uur. Beide diensten worden ook uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

DIENSTEN IN DE KERK EN ONLINE

Mensen die een dienst in de Grote Kerk willen meemaken, zijn van harte welkom in het kerkgebouw aan de Hilversumse Kerkbrink.

Maatregelen
Tenzij dit apart wordt aangegeven, is vooraf aanmelden niet nodig, omdat er voor de aanwezige kerkgangers voldoende ruimte is in de kerk. Ook is er geen coronatoegangsbewijs nodig voor het bijwonen van een kerkdienst. Om coronabesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen gelden wel de volgende maatregelen.

1. We doen een dringende oproep om de 1,5 meter te handhaven en elkaar de ruimte te gunnen. Dat betekent onder andere:

  • niet in de hal blijven staan, direct een plek in de kerk zoeken, eventueel op aanwijzing van de vakbegeleider

  • schuif door in de banken zodat er met 1,5 meter afstand nog iemand kan aanschuiven

  • neem jassen mee naar binnen

  • verlaat de kerk pas op aanwijzingen van de vakbegeleiders.

2. Draag een mondkapje bij verplaatsing in de kerk.

3. De kerkenraad verzoekt de dienstdoende predikanten om het aantal liederen/verzen te beperken. De aangegeven liederen zingen we met elkaar.

4. Alle overige maatregelen blijven gehandhaafd. Dus blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. 

De diensten worden ook online uitgezonden.

Tijdens de ochtenddiensten is er voor kinderen van 0-5 jaar oppas aanwezig en de kinderen van 4-12 jaar zijn dan welkom bij de zondagsschool. Zij gaan via een aparte ingang naar binnen.

De middagdiensten beginnen tijdelijk om 15.30 uur
.

Lees ook het uitgebreide gebruiksplan van de Grote Kerk.