Voedselbankactie zondag 26 maart

Zondag 26 maart zal er weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Gooi en Omstreken georganiseerd worden.

U kunt (houdbare) producten doneren door ze in de kerk in te leveren voor de ochtend- of middagdienst. Ook een gift is van harte welkom op rekeningnummer NL23RABO0373711832 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk, onder vermelding van ‘Voedselbankactie.’