Nieuw: Augustinus Academie

Het begon afgelopen najaar als experiment. In de parochie H.Hart-H.Joseph in Hilversum Noord startte de Augustinus Academie. Een leerhuis waarin mensen met elkaar actief Bijbelteksten lezen uit verschillende vertalingen en daarnaast bekijken wat kerkvader Augustinus over de tekst te zeggen heeft. Theologie-hoogleraar Marcel Poorthuis en Joep Mourits begeleidden de avonden. De aanpak bleek in een behoefte te voorzien. Vandaar dat de Augustinus Academie binnenkort start met zes nieuwe avonden.

Parabels door de ogen van Paulus, Augustinus én onszelf

Verschillende vertalingen

Het initiatief wordt breder getrokken. Ook Erik van Halsema, predikant van De Morgenster, en Elroy Kaak, pastor van de H.Hart-H.Joseph-parochie, sluiten aan. De avonden staan open voor iedereen die Bijbelteksten met elkaar wil lezen en bestuderen. Deze keer gaan de avonden over parabels. Wat zien we in deze verhalen als we verschillende vertalingen horen? En hoe kijken Augustinus en Paulus naar deze vertellingen? De avonden zijn van 19u30 tot 21u15 in de Drie Berken in de tuin van de parochie H.Hart-H.Joseph aan het Dr. Cuypersplein.

Programma

De eerste bijeenkomst, op dinsdag 24 januari, staat De Verloren Zoon (Lk 15) centraal. Of moeten we zeggen: de Zoon die thuis bleef en zich afvraagt ‘waarom krijg ik geen feest?’ We ontdekken waarom Augustinus zich in de Verloren Zoon herkent. Maar wat zegt de kerkvader over het Jodendom als Oudste Zoon die altijd al bij de Vader is?

De tweede bijeenkomst is maandag 6 februari. De parabel van de pachters van de wijngaard (Mt 21; Mk 12; Lk 20, zoek de verschillen!) wordt vaak als einde van het Jodendom uitgelegd. Is dat zo? Hoe belangrijk vinden we zelf het bestaan van het Jodendom? Wat vindt Augustinus van deze parabel? En hoe ziet Paulus in Romeinen 9-11 de rol van Israël in de heilsgeschiedenis?

De derde bijeenkomst is maandag 20 februari. Hierin staat het kwaad centraal. We lezen een unieke, maar volslagen onbekende Rabbijnse parabel die de nadruk legt op de zwakheid van de mens. Natuurlijk bezien we ook de zonde van de Oermens (Adam en Eva) en hoe die uitdrukking is van de feilbare mens. Wat is echter de betekenis van Romeinen 5:12-13? Gaat het daar, zoals Augustinus wil, over de erfzonde, opgevat als een overdraagbare schuld? En hoe kan de Paasnacht uitbreken in gejubel over de felix culpa, de gelukkige schuld van Adam?

De vierde bijeenkomst is maandag 6 maart. De parabel van de vijf slimme en vijf domme meisjes staat centraal. (zie ook Eric Ottenheijm e.a., Parabels, Onderricht van Jezus en van de rabbijnen, p. 109-114). Wat is dat kairos, dat moment in de tijd, dat volgens sommigen heerlijke rust betekent, maar in deze parabel veeleer heilige onrust?

Er volgen nog twee maandagen, 20 maart en 3 april. De parabels stellen we tijdens de serie vast.