ANBI regeling

Het jaarverslag 2019 van De Grote Kerk

Wijkgemeente Grote Kerk
Kerkbrink 4
Postbus 2191
1200 CD Hilversum

De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).

De belastingdienst eist dat bepaalde informatie via de website openbaar gemaakt wordt. Het overgrote deel staat centraal op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum  .

Een uitzondering is het activiteiten verslag. Dit wordt via de wijkgemeenten afzonderlijk gepubliceerd. Het verslag van de activiteiten zoals die hebben plaatsgevonden in 2019 .

Voor meer informatie zie www.grotekerkhilversum.nl.

ACTIVITEITEN

Kerkdiensten

In 2019 is iedere zondag om 10.00 uur en 17.00 uur een kerkdienst gehouden.
Daarnaast op bijzondere ( feest)dagen: Kerst, Pasen, Pinksteren, hemelvaart, bid- en dankdag.

Kringen gedurende het winterseizoen

Alpha kring
Betakring
Bijbelkring
Leeskring
Gebedskring
Jonge ouders kring
Opvoedkring

Bijzondere Activiteiten

Opening en sluiting winterwerk
Kinderbijbelkeetweek
Verenigingen
Brinkertjes  (8 tot 11 jaar)
Between (12 tot 16 jaar)
Chriwoda  16+
Mannenvereniging Boaz
Vrouwenverenging Ruth
Zangvereniging Edoza ( Evangelie door zang)

Catechese

Leef & Leer  (12-16)
18+
Belijdeniscathechese

Kerkenraad

De Kerkenraad vergaderde 10 keer

Daarnaast waren de volgende sub commissies actief:
Wijkraad van Kerkrentmeesters
Wijkraad van ouderlingen
Wijkraad van diakenen
Activiteiten commissie
Zendingscommissie
Missionaire commissie
Pastorale teams