Professionele opvoeder(s) gezocht

Graag wil het Leger des Heils een bijzondere vorm van jeugdzorg bij iedereen onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Zij zoeken namelijk gezinshuisouders om kinderen op te vangen en willen graag het netwerk van kerken aanspreken om dit onder de aandacht te brengen.  Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst die we nu geen plekje kunnen aanbieden. Dat leidt soms tot schrijnende situaties.  

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tot 18-21 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek.

Vanuit een veilige omgeving kunnen jongeren positieve ervaringen opdoen om sociaal-emotionele problemen te verwerken en ontwikkelingsachterstanden in te halen. Voor jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, is een vervangende gezinssituatie de beste optie.

Soms is de problematiek van de jeugdige en/of het systeem echter zo complex dat plaatsing in een pleeggezin (nog) niet mogelijk is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders met hun eigen kerngezin toch een gezinssituatie bieden voor deze jeugdigen. Ook zoeken we gezinshuisouders die samen met een pedagogisch medewerker, de zorg voor kinderen en jongeren op zich willen nemen.  

Om gezinshuisouder te worden is het noodzakelijk dat de gezinshuisouder, of een van beide gezinshuisouders, in het bezit is van een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in sociaal of pedagogische richting.  

Bekijk deze linkjes met informatie over het werk en het belang hiervan.  

https://www.youtube.com/watch?v=MIyi85yyfkg 

https://www.youtube.com/watch?v=S3zzG0OVR6U 

Voor meer informatie over de gezinshuizen, neem een kijkje op deze website.