Collectes 7 & 14 februari

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor drie bestemmingen. De eerste collecte is voor de diaconie, die dit geld weer verdeeld over allerlei verschillende doelen. Zondag 7 februari is dit voor de Armeense Kerk in Libanon en 14 februari is dit viir de Stichting Present.

Armeense Kerk in Libanon 

De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Het is een toevluchtsoord voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Er woont hier een mix van verschillende politieke, sociale en religieuze groepen. Families, kinderen en ouderen worden geholpen.

Het comité bestaat sinds 1936, toen een kleuterschool en een lagere school werd gesticht in de wijk. Sindsdien is het werk gegroeid en beperkt het zich inmiddels niet meer tot hulp aan kinderen, maar ook zieken, bejaarden, Syrische vluchtelingen en gehandicapten worden opgevangen of geholpen. Om de hulpvragen enigszins aan te kunnen, moet de organisatie zich beperken. ‘Wat betreft de kinderen helpen we Armeens-Syrische vluchtelingen, christenen dus, op vaste basis. Daarnaast bieden we naschoolse opvang aan moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Andere kinderen uit de wijk mogen hier op zaterdag komen spelen. Ze bidden en zingen met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal. Veel kinderen zijn niet bekend met de Bijbel. Voor tieners hebben we een avondprogramma opgezet, zodat zij niet doelloos over straat zwerven. Zo proberen we in te spelen op de behoeften.’

Relatie en waardigheid van de ouderen, gehandicapten en kinderen die met het comité in aanraking komen staan centraal: ‘We proberen hun waardigheid te beschermen door de tijd voor hen te nemen, met hen te praten en een relatie met ze op te bouwen. We doen dit niet alleen, het wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd. Het is zo mooi om te weten dat we dit werk niet alleen doen, dat er biddende mensen om ons heen staan. Zo laat God aan ons zien: jij doet dit werk niet, Ik doe het.’

Giften kunnen overgemaakt worden op NL23RABO0373711832 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum o.v.v. ‘Project 1027 Libanon’.

 

Stichting Present

Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden ze de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present laat zich in hun visie inspireren door Jezus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging.

Giften kunnen overgemaakt worden op NL23RABO0373711832 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk o.v.v. ‘Gift Stichting Present’.