13e eeuw: kapel

De kapel omstreeks 1250

Op de plaats waar nu de Grote Kerk aan de Kerkbrink staat, moet omstreeks 1250 al een kapel hebben gestaan. Dat werd vastgesteld nadat amateur-archeologen in 1973 na maandenlange graafwerkzaamheden in de grond onder de toen afgebrande kerk een fundament uit de dertiende eeuw ontdekten. Deze opzienbarende vondst voegde een interessant hoofdstuk toe aan de kerkgeschiedenis van Hilversum.

15e eeuw: kerkelijke verzelfstandiging

Kerkelijke verzelfstandiging

Tot het begin van de vijftiende eeuw was Hilversum burgerlijk en kerkelijk verbonden met Laren. Op 4 maart 1424 gaf hertog Jan van Beijeren een handvest uit, waardoor Hilversum in burgerlijke zin werd losgekoppeld van Laren. Dat was een vervolg op de kerkelijke verzelfstandiging.

16e eeuw: brand en Reformatie

De branden van 1505 en 1585

De eerste brand ontstond tijdens een strijd tussen Holland en Gelre. Hertog Karel van Egmond koos partij voor Gelre. In 1505 deed hij een inval in Gooiland en verbrandde hij het dorp Hilversum. De inwoners waren met hun goederen gevlucht. De hertog kreeg zodoende geen grote buit. In 1585 plunderde ene Tassis Hilversum en stak veel huizen in brand.

17e eeuw: brand

De brand van 1629

In 1629 kwam het gevaar uit het oosten. Ene Montecuculli veroverde eerst Amersfoort en beging vervolgens wreedheden in de omgeving. In Hilversum werden mensen gevangen genomen en onder allerlei wreedheden afgeperst. "Het Dorp Heversum, waer veel Volck woonden dat meest Rooms gesint was, daer heeft men de Kerck met veel huysen afghebrandt, gelijck sij oock deden op andere plaetsen."

18e eeuw: brand en herbouw

De brand van 1725

"Alsoo op den 5d. april van den jaare 1725 des middags omtrent een uur binnen deesen dorpe een seer heevige brand ontstond, in het Groostquartier, waar door in de tijd van drie Uüren sestig Woonhuysen, En Een Meenigte Schuuren en Loodsen, aan de Woede der Vlamme Geoffert Wierden."