Gospelkoor Edoza

Edoza, het koor van de Grote Kerk, is in 1979 gestart vanuit wijkgemeente Centrum. Het koor telt momenteel 26 leden. Doelstelling van het koor is het evangelie uitdragen door te zingen. De naam Edoza is dan ook de afkorting van Evangelie DOor ZAng.

Het repertoire van Edoza bestaat uit met name uit lichte gospel, opwekkingsliederen en bewerkte psalmen. Er wordt zowel Nederlands- als Engelstalig gezongen.

Edoza in het kort

  • Voor wie: Iedereen van 15 tot 50 jaar
  • Wanneer: wekelijks op donderdagavond van 20.00-22.00 uur
  • Waar: Grote Kerk, zaal 2 (ingang glazen deuren)

Kijk voor meer informatie op de website: gospelkooredoza.nl     

Koorrepetities

De repetities zijn wekelijks, met uitzondering van de kerst- en de zomervakantie, op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in zaal 2 van de Grote Kerk (ingang Oude Torenstraat, naast de kerktoren). Het koor repeteert onder leiding van David Niemeijer, een enthousiaste en vakkundige dirigent. Er wordt serieus gewerkt aan ademhaling, uitspraak, dynamiek en uitstralen wat je zingt. Muzikale begeleiding op de piano wordt verzorgd door Louis van Oosterom.

Dirigent

Edoza staat sinds 4 november 2010 onder leiding van David Niemeijer. Al op jonge leeftijd begon David als slagwerker bij een harmonieorkest waar hij een instrumentale opleiding Tamboer en Slagwerk volgde. In de jaren negentig volgde hij muzieklessen en koorvorming. Vervolgens deed hij de regionale basiscursus voor koordirigenten en begon de meerjarige dirigentenopleiding bij Unisono te Utrecht. Op negentienjarige leeftijd dirigeerde hij zijn eerste gospelkoor.