Thema-avond 'Begraven in Hilversum'

Op zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag, de dag waarop de kerken de mensen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aan de vooravond van deze dag spreekt mevrouw F. Wisse Smit in de Grote Kerk over het thema begraven. 

--- Op zaterdag 20 ­november zijn de herdenkingsactiviteiten '50 jaar na de brand' geopend met een thema-avond over begraven in Hilversum. Sprekers: mevrouw F. Wisse Smit en ds. W. Moehn. Gospelkoor Edoza verzorgde een muzikale bijdrage aan het programma.

De uitzending is nog online te bekijken via het kanaal van de Grote Kerk op kerkdienstgemist.nl

Eeuwenlang is het gebruik dat mensen in of rondom de kerk hun laatste rustplaats vinden. Ook in de Grote Kerk zijn vele mensen begraven. Maar net als in andere plaatsen worden in de loop der tijd de negatieve gevolgen van het begraven in de kerk, zoals verzakkingen en stankoverlast, steeds duidelijker.

Vanaf 1795 mag er niet meer in de kerk begraven worden. Hilversum heeft dan al twee jaar een nieuwe begraafplaats: Gedenkt te sterven. Deze begraafplaats ligt vlak bij de kerk, maar net buiten het dorp Hilversum. En dat is in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen, die voorschrijven dat mensen buiten de dorpen en steden begraven moeten worden. Gedenkt te sterven krijgt al snel positieve recensies. ‘Deze buitenbegraafplaats, liggende tussen het golvend koorn, gelijkt in veele opzichten naar eenen hof’, staat in het boekje Het dorp Hilversum dat aan het eind van de achttiende eeuw verschijnt.

De bevolking van Hilversum neemt in de negentiende eeuw snel toe en dus zijn er meer begraafplaatsen nodig. In 1943 vindt de laatste begrafenis plaats op Gedenkt te sterven.

Mevrouw F. Wisse Smit, verbonden aan stadstuin De Hof aan de Torenlaan/Oude Torenstraat (voorheen: Gedenkt te sterven), kan veel vertellen over de geschiedenis van het begraven en hoe zich dat verhoudt tot de kerk. In haar lezing gaat mevrouw Wisse Smit in op het begraven in de kerk en op de nieuwe begraafplaatsen die aan het eind van de achttiende eeuw en in de loop van de negentiende eeuw ontstaan.

Foto: Stichting De Hof