De brand van 1971

'Uw heiligdom is door het vuur verteerd…'

Brand in de Grote Kerk

Op vrijdagmiddag 3 december 1971, vlak voor Sinterklaas, repeteerde in het catechisatielokaal aan de Oude Torenstraat een groep kinderen met hun leidster voor het aanstaande kerstfeest. Ondertussen werden aan de dakgoten aan de noordkant van de Grote Kerk enige reparaties uitgevoerd. Daarbij maakten de twee loodgieters gebruik van een soort kunstrubber dat als vaste substantie werd aangeleverd. Met een verwarmingstoestel op gas werd het vloeibaar gemaakt en kon het rubber worden gebruikt om de goot mee te herstellen.

De herbouw

Wat er aan vooraf ging…

Bouwfonds en beleidscommissie

Op 4 december 1971, de dag na de brand, lag de kerk er troosteloos bij. De brandweer was nog aan het nablussen; her en der in de ruïne staken nog steeds kleine branden de kop op. In die situatie kwam de wijkkerkenraad van wijkgemeente Centrum bijeen om na te denken over hoe het nu verder moest. Ook waren er afgevaardigden van de Centrale Kerkenraad en van de Centrale Kerkvoogdij (College van Kerkvoogden) van de Hervormde gemeente Hilversum op eigen initiatief bij de vergadering aanwezig. Er moesten natuurlijk geen ondoordachte stappen gedaan worden. Men werd het toen eens over een bouwfonds. De Gooi- en Eemlander van maandag 6 december 1971 bericht hierover. O.a. de burgemeester, dr. P.J. Platteel, werd benaderd om zitting te nemen in een comité van aanbeveling voor het bouwfonds. Hij stemde hierin overigens toe.