ANBI

ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Grote Kerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Grote Kerk, zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d.

 

Giften voor wijkgemeente Grote Kerk Hilversum zijn welkom!

 

Wijkkas:

NL12INGB0000534759

t.n.v. WIJKGEMEENTE CENTRUM NED HERV GEMEENTE HILVERSUM

 

Missionair- en Jeugdwerk:

via de wijkkas

 

Diaconie: 

NL23RABO0373711832

t.n.v. ‘Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk’ uit HILVERSUM

 

Verjaardagsfonds: 

NL70RABO0373711859

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk Verjaardagfonds

 

Kerktelefoon: 

NL98RABO0373711840

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz Wijkdiac Grote Kerk Kerktelefoon

 

Zending in Thailand:

NL48RABO0373711867 

t.n.v. Diac. Protestantse Gem. Hilversum inz. Project Thailand

 

Zendingscommissie:

NL48INGB0000732864 t.n.v. Diaconie PgH Centrumwijk uit Hilversum

Centrum Verjaardagfonds

 

Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

 

Het jaarverslag 2020 van wijkgemeente Grote Kerk vindt u hieronder:

ANBI regeling 2019

ANBI regeling 2020