ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Grote Kerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Grote Kerk, zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d. Giften voor wijkgemeente Grote Kerk Hilversum zijn welkom!

Wijkkas
NL12INGB0000534759
t.n.v. WIJKGEMEENTE CENTRUM NED HERV GEMEENTE HILVERSUM

Missionair werk en jeugdwerk
via de wijkkas

Diaconie
NL23RABO0373711832
t.n.v. ‘Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk’ uit HILVERSUM

Verjaardagsfonds
NL70RABO0373711859
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk Verjaardagfonds

Kerktelefoon
NL98RABO0373711840
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz Wijkdiac Grote Kerk Kerktelefoon

Zending in Thailand
NL48RABO0373711867 
t.n.v. Diac. Protestantse Gem. Hilversum inz. Project Thailand

Zendingscommissie
NL21RABO 03737 48728 (let op dit is een nieuwe rekeningnummer per 2024)
t.n.v. Diaconie PgH Zendingscommissie Grote Kerk

Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

Het jaarverslag over 2019 en 2020 van wijkgemeente Grote Kerk vindt u hieronder: