Gebedskring

Gemeenteleden van de Grote Kerk komen elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar om samen te bidden voor de zegeningen, noden en zorgen die er zijn binnen de wijkgemeente. De bijeenkomst is van 08.30-09.30 uur in de moderamenkamer (ingang kleine toren aan de Kerkbrink, 1e verdieping).
 
Over de bijeenkomsten
Tijdens de gebedsbijeenkomsten wordt er een lied gezongen, gelezen uit de Bijbel en worden een paar punten ter overdenking met elkaar gedeeld. Daarna inventariseert iemand bij de aanwezigen voor welke gebedspunten men wil (laten) bidden. Deelnemers die zelf liever niet hardop bidden, kunnen bij deze inventarisatieronde punten aandragen die iemand anders voor zijn rekening zal nemen. Vervolgens gaan de aanwezigen samen in gebed. In volgorde van de kring (met de klok mee) zullen de leden die dit vooraf hebben aangegeven voorgaan in het gebed voor de genoemde onderwerpen. Hoewel er dus gezamenlijk wordt gebeden, is een ieder vrij om wel of niet hardop mee te doen. De bijeenkomst wordt daarna afgesloten met het samen zingen van een lied.

Gebedspunten doorgeven
Alle gemeenteleden zijn van harte welkom om mee te komen bidden. Zie hieronder de data waarop de kring bij elkaar komt. Voor wie er niet zelf bij kan zijn: het is ook mogelijk om gebedspunten door te mailen. Mail daarvoor naar gebedskring@grotekerkhilversum.nl. Dan worden de punten meegenomen tijdens de eerstvolgende gebedsbijeenkomst.

Agenda
De gebedskring komt een keer per maand bijeen op zaterdagmorgen van 08.30 tot 09.30 uur in de moderamenkamer van de kerk. Voor 2018 staan de volgende data gepland:
  • 2019: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december

Coördinatie en informatie: Wilma Overeem, 035 - 683 14 49