Kinderkerstfeest

2e Kerstdag hebben we samen met de kinderen van de zondagsschool het kerstfeest gevierd.