Ziekenbezoek

Wanneer gemeenteleden ziek zijn, wordt belangstelling uit de gemeente vaak bijzonder op prijs gesteld. In onze wijkgemeente zijn er daarom diverse mensen die zieken bezoeken: ds. Moehn (wijkpredikant), ds. Kruijmer (bijstand in het pastoraat), ouderlingen, diakenen en bezoekbroeders.

Meeleven met elkaar
Ook is het fijn wanneer zieken een kaartje of bezoekje van andere gemeenteleden ontvangen. Zo wordt er iets zichtbaar van het Lichaam van Christus, waarvan wij allen deel uitmaken.

Melding ziekte
Wanneer iemand ziek is geworden, kan dit worden doorgegeven aan de betreffende sectie-ouderling of aan ds. Moehn, 035- 533 87 23. In overleg wordt er dan gekeken wie er op bezoek zal komen.

Opname in een ziekenhuis of verzorgingscentrum dient te worden doorgegeven aan ds. MoehnIn de Nieuwsbrief en onder de rubriek ‘Een Kaartje…’ op de website zal hiervan melding worden gedaan, zodat de hele gemeente mee kan leven.

Ook is het mogelijk om voorbede te vragen bij ziekte. Dan zal een gebedspunt worden doorgegeven aan de dienstdoende predikant.