Wijkindeling hervormd Hilversum

De Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) is ingedeeld in verschillende wijkgemeentes. Drie wijkgemeentes zijn protestantse wijken, dat wil zeggen gefuseerde wijken van hervormde en gereformeerde leden. Twee wijkgemeentes, waaronder wijkgemeente Grote Kerk, zijn hervormde wijken.

Indeling Hilversum
Het totale grondgebied van kerkelijk Hilversum is verdeeld over de drie protestantse wijkgemeentes. Hetzelfde geldt voor de twee hervormde wijkgemeentes. Dat wil zeggen dat op elk punt van het kerkelijk grondgebied sprake is van een protestantse wijkgemeente en van een hervormde wijkgemeente. De grenzen tussen de twee hervormde wijkgemeentes zijn globaal als volgt aan te duiden:

  • de grens tussen de wijkgemeente Grote Kerk en de wijkgemeente Diependaal loopt via de straten Vreelandseweg, Taludweg, Koningsstraat, Oude Amersfoortseweg
  • waarbij de wijkgemeente Grote Kerk het noordelijke deel omvat en de wijkgemeente Diependaal het zuidelijke deel.

Zie voor verdere informatie omtrent de wijkindeling binnen de Protestantse Gemeente te Hilversum ook www.pknhilversum.nl.

Kerkelijk grensverkeer
Gemeenteleden die buiten onze geografische wijkgrenzen wonen, behoren niet automatisch tot wijkgemeente Grote Kerk. Door 'perforatie' is dit wel mogelijk. Het doel van perforatie is om, zowel binnen Hilversum tussen de wijkgemeentes als binnen de classis tussen woonplaatsen, legaal kerkelijk grensverkeer mogelijk te maken. Hierdoor kunnen mensen in een andere dan de geografische wijkgemeente deel uitmaken van de wijkgemeente van voorkeur met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Lid worden
Wie graag lid wil worden van wijkgemeente Grote Kerk kan contact opnemen met de scriba. Een van de kerkenraadsleden zal daarna contact opnemen voor een gesprek. Hij vertelt dan welke formulieren daarvoor moeten worden ingevuld.