Wijkgemeente Centrum

Wijkgemeente Centrum is verbonden aan de Grote Kerk in Hilversum en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH). De PGH is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerken in Hilversum. In groter verband maakt de PGH onderdeel uit van de PKN, dat is de Protestantse Kerk in Nederland.Hervormd-gereformeerd
Wijkgemeente Centrum in Hilversum is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk met een hervormd-gereformeerde signatuur. Wijkgemeente Centrum voelt zich, samen met veel andere hervormde (wijk)gemeentes in ons land, verwant met de Gereformeerde Bond. Dat is een vereniging binnen de Protestantse Kerk die deze kerk wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis.

De Protestantse Gemeente te Hilversum bestaat uit de volgende wijkgemeentes:

  • hervormde wijkgemeente Centrum (Grote Kerk)
  • hervormde wijkgemeente Diependaal (Diependaalse Kerk)
  • protestantse wijkgemeente rond de Bethlehemkerk
  • protestantse wijkgemeente rond de Regenboogkerk
  • protestantse wijkgemeente rond de Morgenster

Algemene Kerkenraad
Deze vijf wijkgemeentes werken samen in de Algemene Kerkenraad. Met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum bestaat een losser verband. Ook zijn er contacten met de Evangelisch Lutherse gemeente van Hilversum.

Zie ook: