Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging 'Ruth' heeft circa 44 leden. De vereniging heeft begin 2015 haar 60-jarig jubileum feestelijk herdacht. Zij is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag.

Tijdens het winterseizoen ontmoeten we elkaar 2x per maand. Het is fijn om in onderlinge verbondenheid vanuit en rondom Gods Woord bezig te zijn. Daarnaast zijn er ontspannende en actieve programmaonderdelen op de maandagavonden. We hebben voor u en jullie een afwisselend programma samengesteld voor DV het komende seizoen. Zie hiervoor ook de activiteitenagenda op de website.

Vrouwen uit de (wijk-)gmeente zijn van harte welkom op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in zaal 3 van de Grote Kerk. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We ontmoeten u/jullie graag op de vereniging! Contact: per e-mail vvruth@grotekerkhilversum.nl of Wilma van der Klok, 1e secr., 035 - 683 78 30

De eerste verenigingsavond in het komende seizoen is DV maandag 11 september 2017.

Het jaarprogramma voor DV 2017/2018

  • 11 sept.  Openingsavond met MV Boaz: De vrouw van Calvijn door mw. T. Harteman
  • 25 sept.  Presentatie over "Hoopval Afrika" door Maria den Toom 
  • 9 okt.     Bijbelstudie 1 uit de Herv. Vr. van mei 2017
  • 23 okt.   Kerk op de Catwalk presentatie o.a. door mw. C. Zuidema
  • 6 nov.    Medische verrassingen in de Bijbel door mw. A. Hoek-van Kooten
  • 20 nov.  Bijbelstudie 2 uit de Herv. Vr. van juni 2017
  • 4 dec.    Creatieve avond
  • 18 dec.  Kerstliturgie uit de Herv. Vr.  
  • Data 2018:                                                   
  • 8 en 22 jan., 5 en 19 feb., 5 en 19 mrt., 9 en 23 apr. en 17 apr. jaarlijks uitstapje van Ruth