Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging 'Ruth' heeft circa 40 leden. De vereniging is in1955 opgericht en aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag.

In de wintermaanden ontmoeten we elkaar 2x per maand. Het is mooi om samen vanuit en rondom Gods Woord bezig en betrokken te zijn. Daarnaast zijn er zeker ontspannende, boeiende en actieve programmaonderdelen op de maandagavonden. Voor DV het komende seizoen is een afwisselend programma samengesteld. Zie hiervoor de activiteitenagenda op de website en de app CHRCH.

Vrouwen uit de (wijk-)gmeente zijn van harte welkom op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in zaal 3 van de Grote Kerk. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We ontmoeten u/jullie graag op de vereniging! Contact: per e-mail vvruth@grotekerkhilversum.nl of Wilma van der Klok, 1e secr., 035 - 683 78 30.

De eerste verenigingsavond in het komende seizoen is DV maandag 10 september 2018.

Het jaarprogramma voor DV 2018/2019

  • 10 sept.  Openingsavond met MV Boaz: 'Toeval bestaat niet' door ds. P.M. van 't Hof
  • 24 sept.  Bijbelstudie 1 uit de Herv. Vr. van juni 2018 
  • 8 okt.     Choco & Zo, presentatie Marc en Christa Lagerwerf
  • 22 okt.   St. De ondergrondse kerk (SDOK) door dhr. M. Klaver
  • 5 nov.    'Je lichaam zo mooi gebouwd' door mw. A. Hoek-van Kooten
  • 19 nov.  Bijbelstudie 4 uit de Herv. Vr. van sept. 2018
  • 3 dec.    'Terugkeer van de Joden naar Israel' door mw. M. Glashouwer
  • 17 dec.  Kerstliturgie uit de Herv. Vr.  van oktober 2018
  • Data 2019:                                                   
  • 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1 en 15 april.