Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging 'Ruth' heeft circa 40 leden. De vereniging is in1955 opgericht en aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag.

In de wintermaanden ontmoeten we elkaar 2x per maand. Het is mooi om samen vanuit en rondom Gods Woord bezig en betrokken te zijn. Daarnaast zijn er zeker ontspannende, boeiende en actieve programmaonderdelen op de maandagavonden. Voor DV het komende seizoen is een afwisselend programma samengesteld. Zie hiervoor de activiteitenagenda op de website en de app CHRCH.

Vrouwen uit de (wijk-)gmeente zijn van harte welkom op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in zaal 3 van de Grote Kerk. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We ontmoeten u/jullie graag op de vereniging! Contact: per e-mail vvruth@grotekerkhilversum.nl of Wilma van der Klok, 1e secr., 035 - 683 78 30.

Het jaarprogramma voor DV 2019

  • 7 januari 400 jaar Dordtse Leerregels, presentatie ds. Moehn + Boaz
  • 21 januari Bijbelstudie 7 uit de Herv. Vr. van dec. 2018
  • 4 februari Hymns on the Harp, presentatie door Regina Ederveen
  • 18 februari Bijbelstudie 8 uit de Herv. Vr. van jan. 2019
  • 4 maart Jaarvergadering / creatief onderdeel
  • 18 maart Van Woord naar beeld en van beeld naar Woord, presentatie ds. Maliepaard
  • 1 april Paasliturgie
  • 15 april Slotavond met Boaz