Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging 'Ruth' heeft circa 40 leden. De vereniging is in1955 opgericht en aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. In DV 2020 staan we stil bij 65 jaar "Ruth".

In de wintermaanden ontmoeten we elkaar 2x per maand. Het is mooi om samen vanuit en rondom Gods Woord bezig en betrokken te zijn. Daarnaast zijn er zeker ontspannende, boeiende en actieve programmaonderdelen voor DV het komende seizoen, deze staan in de agenda van chrch vermeld.

Vrouwen uit de (wijk-)gmeente zijn hartelijk welkom op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in zaal 3 van de Grote Kerk. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We ontmoeten u/jullie graag op de vereniging!

Contactpersoon: Wilma van der Klok, 035 - 683 78 30 / vvruth@grotekerkhilversum.nl 

Het jaarprogramma voor DV 2020

  • 13 januari Lezing ds. Moehn over Dietrich Bonhoeffer
  • 27 januari Bijbelstudie 5 uit de Herv. Vr. van okt. 2019
  • 10 februari Troostpleister door Joke Verweerd
  • 24 februari Bijbelstudie 9 uit de Herv. Vr. van juni 2019
  • 9 maart jaarvergadering
  • 23 maart Noorwegen in beeld door Barco den Ouden
  • 6 april Paasliturgie
  • 20 april Laatste avond van het seizoen + Boaz
  • 16 mei 65 jaar "Ruth" - verrassing van 14-17 uur!