Voorbede in de dienst

De voorbede is een bijbels gegeven. In 2 Thessalonicenzen 3:1 vraagt Paulus immers ook het gebed van de gemeente, opdat het Woord zijn loop heeft.

 

 

 

 

Het is goed om de nood en zorg, maar ook de blijdschap met elkaar te delen voor Gods aangezicht. Een verzoek om voorbede kan worden doorgegeven aan de scriba,

bij voorkeur uiterlijk op zaterdag om 12.00 uur.