Thuis of elders meeluisteren met de kerkdienst

Alle kerkdiensten in de Grote Kerk kunnen door iedereen worden beluisterd via internet op audioserver.nl. Ook zijn er speciale abonnementen voor kerktelefoon.

Internet
Ga naar kerkdienstgemist.nl om een kerkdienst van de laatste weken na te luisteren, of om live mee te luisteren tijdens de dienst.

Kerktelefoon
Ook worden de diensten, en ook doordeweekse activiteiten zoals wijkavonden, trouwerijen en begrafenissen, altijd via de kerktelefoon uitgezonden. Zij die voor kortere of langere tijd aan huis gebonden zijn, kunnen via een eigen aansluiting de kerkdiensten beluisteren.

Contactpersoon voor de kerktelefoonaansluitingen is Peter van der Horst, 035 - 621 82 46

Kosten
Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis. Het uitzenden van de kerkdiensten is dat niet. Wilt u hieraan bijdragen dan kan dat door een gift over te maken op: DIACONIE PROT. GEM. HILVERSUM INZ. WIJKDIACONIE KERKTELEFOON NL98RABO0373711840