Schenking in de vorm van een lijfrente

Het kan financieel interessant zijn om uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk in de vorm van een lijfrente te doen, ook wel genoemd een notariële schenking. In dat geval is er namelijk geen sprake van een maximumbedrag voor de aftrekbaarheid van deze gift.

Hoe werkt een notariële schenking?
U verplicht zich gedurende een periode van tenminste vijf jaar een bepaald bedrag te schenken aan de kerk. Eigenlijk vult u dan voor een periode van vijf jaar het formulier van de Actie Kerkbalans in. Dat betekent niet dat deze actie de komende vijf jaar uw deur voorbijgaat. U kunt op het formulier echter invullen dat u de bijdrage al hebt toegezegd bij notariële akte.

Wat is het voordeel?
Met een notariële schenking hoeft u bij de fiscale aftrek geen rekening te houden met de niet-aftrekbare ondergrens en ook de maximumgrens geldt niet meer. Deze vorm van schenken is vooral interessant voor degenen die een relatief hoog bedrag aan giften per jaar hebben en daardoor boven de zogenaamde 10%-grens uitkomen. Met een akte van schenking krijgt u dan meer belasting terug dan zonder deze akte. Voor deze vorm van schenking kan een loonbeschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat u maandelijks de aftrek van de belastingdienst al terugkrijgt.

ANBI
Wijkgemeente Grote Kerk is, als wijkgemeente van de Protestantse gemeente te Hilversum en de Protestantse Kerk in Nederland, een algemeen nut beogende instelling. Zie grotekerkhilversum.nl/ANBI.

Voor meer informatie over deze vorm van schenken kunt u contact opnemen met de Wijkraad van Kerkrentmeesters. Contactpersoon: de heer C. van Doorn (Kees), 035 - 656 55 20