Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

In onze gemeente spelen de predikant, de ouderlingen, de pastorale medewerker en de pastorale jeugdwerkers een belangrijke rol in het pastoraat. Zij geven aandacht aan alle gemeenteleden en in het bijzonder aan mensen die daar behoefte aan hebben en stimuleren ook het onderlinge pastoraat. Pastoraat is namelijk een zaak van de hele gemeente.