Pastoraal team voor jongeren

Sinds enkele jaren bestaat binnen onze wijkgemeente een pastoraal jeugdteam: Johanna Kreuning, Bertus den Hartog en de jeugdouderlingen Pieter Hazenberg en Jan van Doorn. Zij onderhouden zij het persoonlijke contact met de jongeren, door een gesprek(je) al dan niet ergens thuis, of via de mail.
  • Als je contact wilt om bepaalde moeiten of juist om de fijne dingen in je leven met iemand te bespreken, kun je altijd bij de pastoraal jeugdwerkers terecht!
  • Ga je studeren en/of ergens anders wonen, laat het weten aan je (jeugd)ouderling of een van de pastorale werkers. Dan kan er door onze gemeente even contact worden opgenomen met de kerkelijke gemeente in je toekomstige woonplaats.

Eindexamen
Omdat jongeren na het behalen van het diploma op de middelbare school vaak in een andere plaats gaan studeren, op zichzelf gaan wonen of eenvoudigweg andere keuzes gaan maken, wordt er aan het doen van eindexamen extra aandacht besteed. Voor de centrale schoolexamens is er een korte bijeenkomst met alle examenkandidaten op zondagavond in de pastorie en na het halen van het diploma komt de jeugdouderling of een pastoraal jeugdwerker een felicitatiebezoekje brengen. Dan wordt ook gesproken over de toekomstplannen. Uiteraard zal ook aandacht worden geschonken aan degenen die hun diploma niet direct halen en een teleurstelling moeten verwerken.
 
 
Ontmoetingen
Elk jaar proberen we elkaar ook op een andere wijze te ontmoeten. Dat kan zijn thuis op de bank bij...... of gezamenlijk koffie drinken na de dienst. Informatie over deze ontmoetingen staan in de nieuwsbrief.


 
Contact
Voor een gesprek of om iets door te geven kan contact worden opgenomen met de jeugdouderling en/of rechstreeks met een van de pastoraal werkers:
  • Jan van Doorn, 035 - 685 96 63
  • Pieter Hazenberg, 035 - 772 34 76
  • Johanna Kreuning, 035 - 533 78 65
  • Bertus den Hartog, 035 - 621 03 22 of 06 - 125 00 338