Nieuwsbrief Grote Kerk Hilversum

Elke laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk een nieuwsbrief uitgedeeld na afloop van de ochtenddienst. De nieuwsbrief is voor gemeenteleden ook beschikbaar via de Chrch-app. Daarnaast wordt de nieuwsbrief per mail toegezonden aan leden van wie het mailadres bekend is.

Kopij aanleveren
Via de nieuwsbrief kunnen vragen, mededelingen, oproepjes, lief en leed met elkaar worden gedeeld. Wilt u iets insturen voor de nieuwsbrief? Hebt u de brief gemist en wilt u 'm alsnog ontvangen? Neem daarvoor contact op met Miranda Hoff, eindredacteur van de nieuwsbrief.

→ Goed om te weten: vanwege de inhoud die van persoonlijke aard kan zijn, is de nieuwsbrief alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om deze via de site te lezen, dient u te zijn ingelogd.

Inleverdata kopij 2019
18 januari - 15 februari - 22 maart - 17 april - 17 mei - 21 juni - 17 juli - 16 augustus - 20 september - 18 oktober - 15 november - 20 december