Nieuws uit wijkgemeente Grote Kerk

Het laatste nieuws staat in het linkermenu van deze site.

Maar... wijkgemeente Grote Kerk publiceert nieuwsberichten niet alleen op deze website, maar ook in diverse uitgaven en circulaires. Klik verder via het menu links hiernaast voor een overzicht van publicaties.


CHRCH APP, voor leden
Gemeenteleden kunnen met de Chrch-app op elk moment en op elke plek op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in wijkgemeente Grote Kerk.

Alle gemeenteleden kunnen inloggen op de interne website van de Grote Kerk Hilversum. Hiervoor is een persoonlijke inlogcode beschikbaar. Inlogcode aanvragen? Neem contact op met Maria of Miranda (zie onder). Download de Chrch-app voor tablet of smartphone gratis via de Play Store (Android) of App Store (Mac). Ook is de app beschikbaar via internethttps//mijn.grotekerkhilversum.nl . 

Wist je dat...

  • op deze app alle contactgegevens* van de leden te vinden zijn?
  • alle kerkdiensten en andere activiteiten in de app-agenda staan?
  • je in één oogopslag kunt zien bij welke dienst of activiteit je een speciale taak hebt?
  • je de kerkdiensten kunt naluisteren via deze app?
  • er elke dag een nieuwe bijbeltekst wordt geplaatst op de app?
  • je via deze app ook op de hoogte blijft van lief en leed in de gemeente?
  • je zelf een paar dingen kunt instellen op de app, bijvoorbeeld van welk soort berichten je een notificatie (melding) krijgt als er iets nieuws op staat?
  • ieder lid zelf een korte introductie en actuele (pas)foto kan plaatsen bij zijn persoonlijke gegevens op de app?
* Leden die niet akkoord gaan met vermelding van hun contactgegevens in de Chrch-app, kunnen in de app zelf per direct hun gegevens op 'geheim' zetten, of dit doorgeven aan onderstaande contactpersonen.

 

Contactpersonen voor de Chrch-app in Grote Kerk Hilversum:
 
NIEUWSBRIEF
Elke laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk een nieuwsbrief uitgedeeld na afloop van de ochtenddienst. De nieuwsbrief is voor gemeenteleden ook beschikbaar via de Chrch-app. Daarnaast wordt de nieuwsbrief per mail toegezonden aan leden van wie het mailadres bekend is.


Kopij aanleveren
Via de nieuwsbrief kunnen vragen, mededelingen, oproepjes, lief en leed met elkaar worden gedeeld. Wilt u iets insturen voor de nieuwsbrief? Hebt u de brief gemist en wilt u 'm alsnog ontvangen? Neem daarvoor contact op met Miranda Hoff, eindredacteur van de nieuwsbrief.


→ Goed om te weten: vanwege de inhoud die van persoonlijke aard kan zijn, is de nieuwsbrief alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om deze via de site te lezen, dient u te zijn ingelogd.


KERKBRINK, het kerkblad voor protestants Hilversum

Abonnement
Kerkbrink wordt gratis verspreid onder de leden van de aangesloten wijkgemeenten. Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ontvangers. Giften voor Kerkbrink kunnen worden overgemaakt naar NL42 FVLB 0699 7424 20 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum o.v.v. "Kerkbrink". De abonnementenadministratie wordt bijgehouden door het Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263a in Hilversum, telefoon: 035 - 623 40 00.

Een wijkbericht plaatsen
Een deel van het kerkblad is gereserveerd voor de wijkberichten. Deze berichten worden verzorgd door de wijkkerkenraad. Mocht je een wijkbericht op oproep willen plaatsen, dan kan de tekst gemaild worden naar ds. Moehn. Let er wel op dat het bericht niet te lang is en taalkundig klopt. 

Een algemeen nieuwsbericht of achtergrondartikel plaatsen
Er wordt ook een deel van het kerkblad gevuld met algemene berichten. Hiervoor is een bovenwijkse redactie aangesteld. Uit onze wijkgemeente is Miranda Hoff lid van de kerkbladredactie. Het zou kunnen zijn dat u in de toekomst door haar benaderd wordt om mee te werken aan een artikel voor het kerkblad. Ook kunt u in voorkomende gevallen zelf contact met haar opnemen.

Wanneer je iets signaleert, weet, of te vertellen heeft dat interessant is voor een grote lezersgroep van het kerkblad, neemt u dan contact op met Lenneke van Voorden, telefoon 06 - 1294 02 78. In het redactie-overleg wordt dan besproken wat de mogelijkheden voor plaatsing zijn.