Mannenvereniging Boaz

 

De Hervormde mannenvereniging Boaz is opgericht op 30 november 1994 en aangesloten bij de Bond van Hervormde mannenverenigingen op G.G. en houdt zich aan de statuten en het reglement van deze Bond.

Doelstelling
Boaz is voor jong en oud en stelt zich als doel om de Bijbel, de Schriften te onderzoeken om daardoor gebouwd en versterkt te worden in het geloof en mee te werken aan de opbouw van de gemeente, dat is het lichaam van Christus

In de eerste plaats willen wij luisteren naar Gods Woord door samen een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen.
Dat Bijbelonderzoek de belangrijkste schatgraverij in een mensenleven is,
houdt Jezus ons voor in Mattheüs 6.
“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen
(eten, drinken, kleding, werk, inkomen, en andere zaken waar wij dagelijks druk mee zijn) zullen ons toegeworpen (erbij gegeven) worden”.


Bijeenkomsten
In dit seizoen behandelen wij de Bijbelstudies uit de Hervormde Vaan (verschijnt 10 x per jaar en is voor leden gratis), en indien iemand dit kan of wil mag er ook een ander Bijbels onderwerp aan de orde komen. Wij komen samen, om de 14 dagen, op maandagavond in de consistoriekamer van de Grote Kerk. Aanvang 20:00 uur. Sluiting ± 22:00 uur.
Elk verenigingsseizoen wordt samen met de vrouwenvereniging Ruth geopend en afgesloten.

Programma seizoen 2019/2020

 •  9 september Openingsavond met vrouwenvereniging Ruth
 • 23 september inleiding door H. Hamming
 •   7 oktober inleiding door G. van Loenen
 • 21 oktober inleiding door E.L. van Selm
 •   4 november inleiding door D. van Soest
 • 18 november inleiding door L. van Loenen
 •   2 december inleiding door Chr. Bevelander
 • 16 december inleiding door E.L. van Selm

Data 2020:                                                   

 • 13 januari inleiding door E.L. van Selm
 • 27 januari inleiding door L. van Oosterom
 • 10 februari inleiding door ds. W.H.Th. Moehn
 • 24 februari inleiding door A. van Kampen
 •   9 maart inleiding door H. van der Klok
 • 23 maart inleiding door J. van Dongen
 •   6 april inleiding door E.L. van Selm, tevens jaarvergadering
 • 20 april Slotavond met vrouwenvereniging Ruth door ds. W.H.Th. Moehn

Belangstelling en nog geen lid?
Jong en oud zijn hartelijk welkom op de leerzame en gezellige verenigingsavonden van Boaz. De bestuursleden willen uw eventuele vragen graag beantwoorden en een mailtje naar de mannenvereniging is zo gepiept.

Contact
Per e-mail: mvboaz@grotekerkhilversum.nl (br. Van Selm)

E.L. van Selm, voorzitter
Bosboom Toussaintlaan 65
1215 CB Hilversum
tel. 035-6247583 / 06-10019039