Lidmaatschap van de hervormde wijkgemeente Grote Kerk

Lid worden van een kerkelijke gemeente is een stap die vaak weloverwogen gemaakt wordt. Wanneer iemand te kennen geeft dat hij of zij zich wil aansluiten bij onze wijkgemeente, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

Wie nog geen lid is van een kerk of vanuit een ander kerkgenootschap wil overkomen naar onze gemeente, kan daarvoor contact opnemen met de scriba, de heer H.W. van der Klok. E-mail: scriba@grotekerkhilversum.nl, tel. 035- 683 78 30 / 06- 525 78 164. Een kerkenraadslid zal dan een afspraak maken voor een bezoek. In het gesprek met de ouderling komt onder andere aan de orde wat het betekent om lid te zijn van onze gemeente en wat er geregeld moet worden voor de inschrijving als lid. De wijkkerkenraad adviseert over het algemeen om eerst een periode de kerkdiensten te bezoeken en mee te leven met onze gemeente alvorens de overstap te maken.

Bij verhuizing
Wanneer u belijdend, doop-, en/of geboortelid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en u komt vanuit een andere plaats of vanuit een andere wijkgemeente binnen onze geografische wijk wonen, dan behoort u automatisch tot onze wijkgemeente.

Ledenadministratie
Onder verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters wordt het geautomatiseerde ledenbestand van onze wijkgemeente bijgehouden door de heer Wilfred Kreuning, tel. 035- 533 78 65. Het kan voorkomen dat door de ouderling tijdens een huisbezoek gevraagd wordt of de bij ons bekende gegevens correct zijn. Vanzelfsprekend worden deze gegevens met discretie behandeld.