Legaat of erfstelling voor de kerk

Het is mogelijk de kerk te begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit moet altijd notarieel worden vastgelegd in een testament.

Wat is een legaat?
Onder een legaat verstaat men een in een testament specifiek omschreven bedrag. Het kan echter ook in de vorm van specifiek omschreven goederen, zoals onroerend goed, antiek, effecten, handelsgoederen en dergelijke. Deze worden dan of aangehouden of verkocht, waarbij de opbrengst ten goede komt aan een legatenfonds. Zo’n fonds is meestal gevormd om het vermogen dat als gevolg van de ontvangen legaten is ontstaan onaangetast te houden, maar waarbij de vruchtopbrengst aan het resultaat wordt toegevoegd.

Hoe regel ik een legaat?
Stel dat u een legaat van € 10.000,- aan de kerk wil schenken. In dat geval kunt u de volgende zin in het testament opnemen: 'Ik legateer, vrij van rechten en kosten, zonder bijrekening van rente uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse gemeente te Hilversum een bedrag van € 10.000,00, onder de last dit ten goede te laten komen aan de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk te Hilversum'.

ANBI
Wijkgemeente Grote Kerk is, als wijkgemeente van de Protestantse gemeente te Hilversum en de Protestantse Kerk in Nederland, een algemeen nut beogende instelling. Zie grotekerkhilversum.nl/ANBI.

Voor meer informatie over deze vorm van schenken kunt u contact opnemen met de Wijkraad van Kerkrentmeesters. Contactpersoon: de heer C. van Doorn (Kees), 035 - 656 55 20