Kerkrentmeesters, beheer financiën

De Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) heeft als taak het behartigen van de materiële belangen van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.

Daarmee vallen dus veel financiële zaken van de Grote Kerk onder de verantwoordelijkheid van de WvK. Denk daarbij aan:

  • het beheer en onderhoud van kerkgebouw, pastorie en roerende goederen
  • het voeren van de financiële* en ledenadministratie
  • het zorgdragen voor de instandhouding van de predikantsplaats

ANBI
Wijkgemeente Grote Kerk is, als wijkgemeente van de Protestantse gemeente te Hilversum en de Protestantse Kerk in Nederland, een algemeen nut beogende instelling. Zie grotekerkhilversum.nl/ANBI.

Contact
De WvK van wijkgemeenten Grote Kerk vergadert doorgaans op de eerste dinsdag van de maand en bestaat uit de volgende personen:

  • C. van Doorn (Kees), 035 - 656 55 20
  • J.H. Groenendaal (Koos), 035 - 693 84 14
  • G.J. Kreuning (Gert Jan), 035 - 683 59 40

Het postadres van de Wijkraad van Kerkrentmeesters is:

WvK Grote Kerk Hilversum
Postbus 2191
1200 CD  Hilversum

Voor inhoudelijke vragen over afschrijving/verwerking van de kerkbalans kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in een bijgebouw van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263/A in Hilversum, tel. 035 - 623 40 00 e-mail bureau@protestantshilversum.nl. Het bureau is elke maandag- en donderdagmorgen geopend van 8.30 - 12.30 uur.