Kerkelijke bijdrage, Actie Kerkbalans

Met de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks van de leden van de gemeente een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van de eredienst, de predikantsplaats, de kerk, de pastorie etc. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt gevraagd om een schriftelijke toezegging te doen voor het nieuwe jaar.
Aanbeveling
We mogen, ieder voor zich en ieder op zijn of haar eigen plek, een klein schakeltje zijn in Gods Koninkrijk. We zijn verbonden aan onze kerkelijke gemeente en helpen om deze op te bouwen, voor nu en in de toekomst, met de middelen die ons zijn toebedeeld. Hoeveel we bezitten, daar staan we in de regel nauwelijks bij stil. Maar kijken we om ons heen, dan beseffen we dat we ontzettend rijk zijn. Met Actie Kerkbalans vraagt de kerk om van die rijkdom iets terug te geven voor Gods werk. Overigens is een gift voor wijkgemeente Grote Kerk via Actie Kerkbalans fiscaal aftrekbaar, zie grotekerkhilversum.nl/ANBI.

Bijdrage voor wijkgemeente Grote Kerk
Het bankrekeningnummer voor de bijdrage voor Actie Kerkbalans is IBAN NL42FVLB0699742420 ten name van Protestantse gemeente te Hilversum.
Ons is gebleken dat meelevende hervormde leden die niet officieel bij onze wijkgemeente zijn aangesloten, ook graag financieel hun bijdrage willen leveren. Dit is mogelijk door alsnog een kerkbalansformulier aan te vragen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Wijkraad van Kerkrentmeesters. Contactpersoon: C. van Doorn (Kees), 035 - 656 55 20.

Het is ook mogelijk de wijkgemeente te steunen door een gift over te maken op bankrekening NL81FVLB 0225355361 ten name van 'Prot. Gemeente Hilversum inz. HWG Centrum Algemeen'. Deze bijdragen komen ten goede aan de hervormde wijkgemeente Grote Kerk

Vragen over verwerking kerkbalans
Voor inhoudelijke vragen over afschrijving/verwerking van de kerkbalans kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in een bijgebouw van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263/A in Hilversum, 035 - 623 40 00 e-mail bureau@pknhilversum.nl. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.