Inzameling gaven; collectebonnen

Tijdens de erediensten wordt er drie keer gecollecteerd. In de dienst wordt er gemeld waarvoor de collectes zijn bestemd. Uw bijdrage voor deze doelen kunt u contant geven in de collectezak die hiervoor rondgaat. Ook is het mogelijk, wenselijk zelfs, om collectebonnen te gebruiken. Naast de collectes tijdens de dienst is er ook gelegenheid om geld te geven voor een zendingsproject via de bussen bij de uitgang.

Waarom collectebonnen?
Voor het afstorten van muntgeld moet bij de bank provisie worden betaald. Dat is per jaar een behoorlijke kostenpost voor kerkelijk Hilversum. Om deze kosten te verlagen willen we de hoeveelheid muntgeld beperken. Een manier om dat te doen, is het gebruik van collectebonnen.

Welke collectebonnen?
Collectebonnen zijn onbeperkt geldig in alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Hilversum. Ze kunnen worden aangeschaft met de volgende waarden:

  • à € 0,50 - per kaart van 20 bonnen: € 10,00
  • à € 0,75 - per kaart van 20 bonnen: € 15,00
  • à € 1,00 - per kaart van 20 bonnen: € 20,00
  • à € 1,50 - per kaart van 20 bonnen: € 30,00

Oude bonnen met andere waarden kunnen uiteraard ook nog steeds worden gebruikt.

Hoe aanschaffen?
Collectebonnen kunnen op de volgende manieren worden besteld:

  • door overmaking van het totaalbedrag op ING rekening NL22 INGB 0000 1318 35 ten name van 'Wijkgemeente Centrum inz Buco' onder vermelding van het gewenste aantal kaarten/bonnen (graag wel de bestelkaart invullen met de opmerking REEDS OVERGEMAAKT op de datum......), of
  • door hieronder een bestelkaart te downloaden, in te vullen en daarna in te leveren, of
  • door gebruik te maken van een papieren bestelkaart. Deze hangen bij diverse uitgangen van de kerk. U betaalt dan via een eenmalige machtiging. Bij het afgeven van de machtiging dient u wel alle gegevens, inclusief uw bankgegevens en handtekening, in te vullen. Onjuist ingevulde kaarten kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Onderaan deze pagina vindt u de bestelkaart voor collectebonnen in pdf-formaat (uitprinten, daarna volledig invullen en inleveren).

Inleveren bestelkaarten
De bestelkaarten kunnen worden ingeleverd bij de kerkrentmeesters. Bestelkaarten kunnen worden ingeleverd tijdens de collecte (deponeren in de collectezak), of door deze af te geven aan Henk of Annemieke Smits, bij de consistorie van de kerk. Dit kan vanaf ca. 20 minuten voor aanvang van een kerkdienst tot ca. 10 minuten voor de dienst.

Afhalen collectebonnen
De verwerking en distributie van de collectebonnen wordt verzorgd door Henk Smits. De bestelde collectebonnen kunnen 's zondags, een week nadat de bestelbon is ingeleverd, worden opgehaald bij Henk en Annemieke Smits. Zij zijn vanaf ca. 20 minuten voor aanvang van een kerkdienst tot ca. 10 minuten voor de dienst te vinden bij de achteruitgang van de kerk, ter hoogte van de consistorie.

ANBI
Wijkgemeente Grote Kerk is, als wijkgemeente van de Protestantse gemeente te Hilversum en de Protestantse Kerk in Nederland, een algemeen nut beogende instelling. Zie grotekerkhilversum.nl/ANBI. Ook de collectegiften (met of zonder bonnen), zijn fiscaal aftrekbaar.

Contactpersoon
Voor meer informatie over collectebonnen: Henk Smits