Huiskamerkring

In het licht van de Bijbel

De Huiskamerkring behandelt momenteel de brief aan de Galaten.

Zondagavond
De huiskamerkring komt steeds op zondagavond bij elkaar bij een van de leden thuis. De locatie van de volgende kringavond wordt per keer in onderling overleg vastgesteld. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt verzorgd door een of twee leden van de kring.

Data huiskamerkring 2018:

  • 21 januari
  • 4 maart
  • 15 april
  • 3 juni
  • 15 juli

Contact

Meer informatie is te krijgen via de contactpersoon van de huiskamerkring: