Huisbezoek bij gemeenteleden

In hun pastorale verantwoordelijkheid voor de leden van onze wijkgemeente gaan de ouderlingen regelmatig op huisbezoek. Dat betekent dat zij - vaak 's avonds - op pad gaan om één of meer leden van onze gemeente thuis te bezoeken.

Spontaan en op verzoek
Het huisbezoek gebeurt soms spontaan, vaak maakt de ouderling vooraf al een afspraak met het gemeentelid of gezin dat hij wil bezoeken. Ook is het mogelijk om huisbezoek aan te vragen. Wie behoefte heeft aan een goed gesprek over het geloof, de kerk of over de vragen van het leven, kan hiervoor altijd terecht bij de kerkenraad. Wanneer u daarvoor contact opneemt met de scriba zal één van de ouderlingen op korte termijn een afspraak maken voor een gesprek.

Pastoraat aan gemeenteleden
De volgende ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het huisbezoek aan gemeenteleden. Mailcontact via scriba@grotekerkhilversum.nl

  • J. Duitman (Jan), 035 - 624 91 16
  • W. Kreuning (Wilfred), 035 - 533 78 65
  • J.I.P. Mauritz (Jan)
  • L.K. van Oosterom (Louis), 035 - 685 93 97
  • J.H. Versluis (Jan), 035 - 642 42 00

Ook zijn er enkele bijzondere momenten waarop de wijkpredikant een bezoek brengt aan gemeenteleden:

  • bij huwelijksjubilea van 12½ , 25, 40, 45 jaar enz.
  • bij geboorte van een kind: ds. en mevrouw Moehn komen in principe in de tweede of derde week na de geboorte.

Daarnaast zijn er ouderlingen met een specifieke pastorale taak. Meer informatie over deze bijzondere vormen van pastoraat staat uitgebreider beschreven elders op deze website.

Pastoraat aan ouderen

  • G. Kreuning (Gerrit), 035 - 772 47 96
  • vacature

Pastoraat aan jongeren

Pastoraat aan mensen die niet actief lid zijn maar wel op het spoor van de gemeente zijn gebracht