Giften voor wijkgemeente Grote Kerk (wijkkas)

De wijkkas van de Grote Kerk wordt gebruikt voor zuiver wijkgebonden activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt uit andere inkomstenbronnen.

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is IBAN rekeningnummer NL12 INGB 0000 5347 59 ten name van 'Wijkgem Centr Ned Herv Gem Hilv'. De wijkkas wordt beheerd door de heer Gertjan Eshuis.

Geven 
Giften voor wijkgebonden activiteiten kunnen worden overgemaakt naar bovenvermeld bankrekeningnummer. Er kunnen ook contant giften worden gegeven aan wijkgemeente Grote Kerk. Deze worden door de ontvanger afgedragen aan de kerkrentmeesters. Namens hen is ouderling-kerkrentmeester Albèrt Bloemhof verantwoordelijk voor de wijkkas. De giften worden verantwoord via de maandelijkse nieuwsbrief van de Grote Kerk. Giften aan wijkgemeente Grote Kerk zijn fiscaal aftrekbaar, zie grotekerkhilversum.nl/ANBI.

Declareren
Om de declaratiestroom transparanter te maken is er een speciaal mailadres geopend: declaratie@grotekerkhilversum.nl. Declaraties voor de wijkkas kunnen vanaf nu digitaal naar dit mailadres worden gestuurd; een ingescande bon, vergezeld van een declaratieformulier (als download beschikbaar onderaan deze pagina) is toereikend.