Gedenken overleden gemeenteleden

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de ochtenddienst de namen genoemd van overleden gemeenteleden.

Voor God en elkaar brengen wij de namen in gedachtenis van de leden van onze gemeente die dit jaar gestorven zijn. Wij gedenken hen met eerbied, mensen die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven in de gemeenschap van de heiligen. Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus Christus, onze Heere, totdat Hij komt!

De nabestaanden krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van deze dienst. Na afloop van de dienst is de kerkenraad aanwezig om met de nabestaanden na te praten en koffie te drinken. De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt in 2018 op 25 november.