Een huwelijksdienst

Wat is het mooi als een man en een vrouw van elkaar houden en daarom willen trouwen! Zij beloven op deze huwelijksdag dat ze zich voor altijd aan elkaar willen verbinden. Het is dan belangrijk om te beseffen dat we zonder de hulp en leiding van de Heere niet gelukkig kunnen worden. Hij wil ons vanuit zijn Woord de weg wijzen.

Aanvraag kerkelijke huwelijksbevestiging
Een aanstaand bruidspaar dat het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen, kan daarvoor contact opnemen met de predikant van onze wijkgemeente, ds. Moehn. Hij maakt dan een afspraak voor een gesprek.

Daarna neemt het bruidspaar contact op met het Kerkelijk Bureau. De medewerkers van het Kerkelijk Bureau regelen de beschikbaarheid van de kerk. Zij benaderen ook de ambtsdragers, de organist en de koster en ze zorgen dat de trouwbijbel er is.