Diaconaal en missionair werk

'Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, (...) uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.'
Deze bijbeltekst uit 2 Petrus 1 spoort gelovigen aan om het geloof vruchtbaar te maken. Een concreet voorbeeld hiervan in onze gemeente is diaconale hulp bij ziekte of tijdens een periode waarin geen hulp van de officiële instanties zoals de thuiszorg is te verkrijgen. Ook voelt de Grote Kerk zich geroepen om Gods Woord in woord en daad te verkondigen in Hilversum en (ver) daarbuiten. Hieraan wordt gestalte gegeven in diverse activiteiten van de missionaire commissie en zendingscommissie.

Oog voor elkaar
Bepaalde diensten binnen de gemeente zoals de kerktelefoon, de auto-ophaaldienst en het verjaardagsfonds vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Ook is individuele hulp te krijgen voor mensen in de knel. Daarbij is het belangrijk dat de hele gemeente oog en oor heeft voor elkaar. Dat blijft niet beperkt tot de leden van onze wijkgemeente. Ook voor mensen die niet tot de gemeente behoren maar wel in de eigen leefomgeving bekend zijn, wil de diaconie meedenken en meehelpen naar een oplossing. De diakenen zijn geroepen leiding te geven, te coördineren en voor te gaan in dienstbaarheid. Schroom dus niet om contact op te nemen met de diaconie.

Giften/ANBI

Wilt u een gift overmaken? Wijkgemeente Grote Kerk is, als wijkgemeente van de Protestantse gemeente te Hilversum en de Protestantse Kerk in Nederland, een algemeen nut beogende instelling. Zie grotekerkhilversum.nl/ANBI. U kunt uw gift overmaken naar NL23RABO0373711832 Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk uit HILVERSUM, eventueel onder vermelding van het specifieke doel of project waarvoor u geeft.

College van diakenen
Het college van diakenen van wijkgemeente Grote Kerk bestaat uit de volgende personen:

  • J. van 't Hof (Jaco), 035 - 544 56 05
  • A. Smits (Arend), 035 - 624 89 12
  • D. van Soest (Dick), 035 - 656 98 61 of 06 - 12 59 96 91

Marissa Flipse-Driesprong is secretarieel medewerker van de wijkraad van diakenen.