De viering van de heilige doop

Bij de geboorte van een baby in een christelijk gezin verlangen de ouders doorgaans voor hun kindje de heilige doop. De doop is een teken en zegel van Gods belofte dat Hij ons kindje tot Zijn kind wil maken. Daarom is de doop een bewijs dat God een eeuwigdurend verbond van genade met ons heeft gesloten.

Van de doopouders wordt geloof gevraagd, een vertrouwen op God. De doop mag niet (alleen) uit gewoonte gebeuren of omdat het volgens de christelijke traditie nou eenmaal zo hoort.

Voordat de heilige doop plaatsvindt in de gemeente, worden de ouders uitgenodigd door de kerkenraad voor een inhoudelijk gesprek, de doopzitting. Hier wordt gesproken over de beloften die God geeft bij de doop en de ouders kunnen er met hun vragen terecht.

Wanneer ouders de doop van hun kindje verlangen dan kunnen zij dit aan de scriba doorgeven. Het tijdstip van de doopzitting wordt in overleg met de doopouders bepaald. Dit kan ook een gesprek zijn bij de ouders thuis. De doopzitting wordt meestal gehouden door de wijkpredikant en de ouderling die dienst doet tijdens de doopdienst.