De kringenraad van de Grote Kerk

In de kringenraad komen de kringleiders van alle bijbelkringen in de Grote Kerk bij elkaar.

Er vindt afstemming plaats over de thema's en boekjes die op de bijbelkringen worden behandeld, over de samenstelling van de groepen en over gezamenlijke activiteiten zoals een startbijeenkomst of preekbespreking.

  

 

Voor contact met de kringenraad kun je terecht bij: