Bijbelkring Omega

Bijbelkring Omega is een kring waarbij het accent ligt op bijbelstudie en inhoudelijke verdieping.

Alle kringleden doen actief mee door vooraf thuis het bijbelgedeelte door te nemen en er alvast over na te denken. Op de kringavond wordt het bijbelgedeelte samen nog eens gelezen, waarbij de vragen en opmerkingen van de deelnemers met elkaar besproken worden. Er is dus niet een 'inleider' die een uitgebreide voorstudie heeft gedaan; de kringleden leren van en met elkaar.

In het seizoen 2019/2020 sluiten we aan bij het jaarthema van de PGH, 'Rondom Jezus'. We behandelen een boekje uit de serie Luisteroefeningen: Het evangelie van Johannes, een dringend getuigenis van dr. Sjaak van den Berg.

Dinsdagavond

Bijbelkring Omega komt steeds op een dinsdagavond bij elkaar, aanvang 20.00 uur. Plaats van samenkomst is doorgaans bij Wim en Aline Machiels, Comeniushof 59. Een keer per jaar houden we een spannende Bijbelquiz en het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een uitgebreid veelgangendiner: ieder kringlid zorgt voor een onderdeel van het menu.

Data 2019

  • 8 oktober, hfd 1 uit het boekje
  • 5 november, hfd 2 uit het boekje
  • 3 december. hfd 3 uit het boekje
Data 2020
  • 14 januari, hfd 4 uit het boekje
  • 4 februari, hfd 5 uit het boekje
  • 3 maart, hfd 6 uit het boekje
  • 17 maart, hfd 7 uit het boekje
  • 14 april, hfd 8 uit het boekje
  • 19 mei, Bijbelquiz

Contact
Meer informatie is te krijgen via de kringleiders van bijbelkring Omega: