Bijbelkring Omega

Bijbelkring Omega is een kring waarbij het accent ligt op bijbelstudie en inhoudelijke verdieping.

Alle kringleden doen actief mee door vooraf thuis het bijbelgedeelte door te nemen en er alvast over na te denken. Op de kringavond wordt het bijbelgedeelte samen nog eens gelezen, waarbij de vragen en opmerkingen van de deelnemers met elkaar besproken worden. Er is dus niet een 'inleider' die een uitgebreide voorstudie heeft gedaan; de kringleden leren van en met elkaar.

Focus
Sinds eind januari 2017 doen we de Bijbelstudies uit het werkboek dat hoort bij het Focustraject dat onze gemeente volgt. In dit nieuwe seizoen gaan we daar tot eind 2018 mee verder. Daarna pakken we het boekje over Samuel weer op.

Dinsdagavond

Bijbelkring Omega komt steeds op een dinsdagavond bij elkaar, aanvang 20.00 uur. Plaats van samenkomst is doorgaans bij Wim en Aline Machiels, Comeniushof 59. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een uitgebreid veelgangendiner: ieder kringlid zorgt voor een onderdeel van het menu.

Data 2018

  • 16 oktober 
  • 6 november 
  • 27 november 
  • 18 december 
Data 2019
  • Nog plannen

Contact
Meer informatie is te krijgen via de kringenraad en via de kringleiders van bijbelkring Omega: