Bid- en Dankdag

In sommige agenda's staan ze nog: de bid- en dankdagen.

Ons levenspatroon is vaak zo vluchtig, dat we veel te weinig stilstaan bij de Gever van ons eten, ons werk en onze gezondheid. Dan wordt de vierentwintiguurs-economie een bedreiging voor ons geestelijk leven en voor ons leven met God. Gunnen we ons de tijd om ons ook doordeweeks te bezinnen op 'de dingen die van Boven zijn'?

Elke eerste woensdag van november vieren we daarom Dankdag voor gewas en arbeid, en op de tweede woensdag van maart is het Biddag.

Bid- en dankdag met de kinderen
Op bid- en dankdag is er 's middags om 15.00 uur een bijeenkomst die speciaal gericht is op de kinderen. Maar ook volwassenen zijn er welkom!

Avonddienst op bid- en dankdag
Op bid- en dankdag is er 's avonds een kerkdienst. Deze dienst begint om 19.30 uur.