Bezoek aan ouderen

In onze gemeente is de zorg voor elkaar belangrijk. Voor oudere gemeenteleden speelt het persoonlijke contact door middel van een huisbezoek daarin een grote rol. Binnen de kerkenraad zijn er daarom drie ouderlingen aangesteld met als speciale verantwoordelijkheid de zorg voor oudere gemeenteleden. Daarnaast is er een pastoraal werker en zijn er bezoekbroeders en bezoekdames die ouderen bezoeken.

Pastoraal werker
Dominee G.H. Kruijmer uit Lage Vuursche is in onze gemeente aangesteld als bijstand in het pastoraat. Hij bezoekt met name de oudere gemeenteleden. Wie een bezoek van dominee Kruijmer op prijs stelt, kan daarvoor contact opnemen met de scriba, of rechtstreeks met dominee Kruijmer, 035 - 666 82 27.

Vaste contactmomenten
De beide predikanten die aan onze wijkgemeente verbonden zijn, hebben onderling enkele contactmomenten afgesproken:

  • Ds. Kruijmer bezoekt gemeenteleden bij 70, 75, 77 en 79 jaar rond de verjaardag
  • Ds. Moehn bezoekt gemeenteleden bij 80, 82, 84 jaar enz. rond de verjaardag
  • Ds. Kruijmer bezoekt bij 81, 83, 85 jaar enz. rond de verjaardag.

De ouderlingen voor het ouderenwerk en de bezoekbroeders houden hier rekening mee.

Bezoekbroeders
Ook een team van enkele broeders uit onze gemeente verricht, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, bezoekwerk onder ouderen. Dit team bestaat uit de volgende bezoekbroeders:

  • wijk 1 broeder P.J. Hagen, 035 - 772 35 36
  • wijk 2 broeder J.M. Dekker, 035 - 685 08 40
  • wijk 3 vacature
  • wijk 4 broeder E.L. van Selm, 035 - 624 75 83
  • wijk 5 broeder E. Timmers, 035 - 201 07 07
  • wijk 6 ouderling G. Kreuning, 035 - 772 47 96 en broeder C.M. Bevelander, 035 - 621 68 26
  • wijk 7 broeder D. van Soest, 035 - 656 98 61 of 06 - 12 59 96 91

Bezoekdames
Naast het bezoek namens de kerkenraad kunnen 70-plussers uit onze gemeente ook bezoek van andere gemeenteleden verwachten. Alle gemeenteleden vanaf 70 jaar krijgen namelijk bezoek van één van de dames van het ouderenbezoekwerk.