Afkondigingen voor de dienst

Voor aanvang van de kerkdienst doet de dienstdoende ouderling enkele afkondigingen. Het gaat dan om activiteiten die betrekking hebben op onze wijkgemeente of hier een nauwe relatie mee hebben.

 

 

 

Verzoeken om mededelingen te laten afkondigen kunnen worden ingediend bij de scriba,

uiterlijk op zaterdag om 12.00 uur en bij voorkeur per e-mail. Het is de bedoeling dat niet vaker dan noodzakelijk van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.