Aangepaste gezinsdiensten

Om de kinderen van de gemeente meer bij de inhoud van een kerkdienst te betrekken wordt er af en toe een gezinsdienst gehouden. Ook mensen met een verstandelijke beperking krijgen een uitnodiging voor deze kerkdienst.

De inhoud van de preek en de uitleg bij de liturgie zijn in deze dienst speciaal gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd en verstandelijk gehandicapte gemeenteleden. Maar ook volwassenen en familieleden horen er uiteraard helemaal bij in deze dienst!