Christelijke feestdagen

Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop de kerk feest viert.

 

Op deze feestdagen worden er kerkdiensten gehouden, om met elkaar de belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis te vieren en te herdenken.

  

 

Kerst: het feest van de komst van de Heere Jezus in deze wereld!

Het begint met de Adventstijd waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar het Kerstfeest.

Op de Kerstdagen zijn er de volgende diensten:

  •  Eerste Kerstdag 25 december 10.00 uur
  • Tweede Kerstdag 26 december 10.00 uur

> Meer informatie over Kerst


Stille Week: in de week voorafgaand aan het Paasfeest wordt het lijden en sterven van de Heere Jezus voor deze wereld herdacht.

Iedere avond is er gelegenheid elkaar als broeders en zusters van de samenwerkende kerken te ontmoeten tijdens een bijeenkomst rondom het lijdensevangelie. 

 Vrijdag 19 april 2019 is het Goede Vrijdag. Er zijn op deze dag twee kerkdiensten in de Grote Kerk:

  • 's ochtends om 10.00 uur
  • 's avonds om 19.30 uur

 > Meer informatie over de Stille Week


Pasen: het feest van Jezus' overwinning door Zijn opstanding uit de dood!

Rond Pasen zijn er diverse diensten:

  • In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een vesper in een van de samenwerkende kerken
  • Eerste Paasdag om 10.00 uur en om 17.00 uur
  • Tweede Paasdag om 9.00 uur

 

Hemelvaartsdag: een dag om te herdenken dat Jezus door Zijn Vader weer opgenomen werd in de hemel!

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag. Op deze dag is er een kerkdienst 's ochtends om 9.00 uur.


Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd. Na Jezus' hemelvaart geeft God Zijn Heilige Geest in deze wereld.

Rond Pinksteren zijn er de volgende diensten:

  • Eerste Pinksterdag om 10.00 uur en 17.00 uur
  • Tweede Pinksterdag om 9.00 uur