Christelijke feestdagen

Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop de kerk feest viert.

Op deze feestdagen worden er kerkdiensten gehouden, om met elkaar de belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis te vieren en te herdenken.

Kerst: het feest van de komst van de Heere Jezus in deze wereld!

Het begint met de Adventstijd waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar het Kerstfeest.

Op de Kerstdagen zijn er de volgende diensten:

  •  Eerste Kerstdag 25 december 10.00 uur
  • Tweede Kerstdag 26 december 10.00 uur

 

Pasen: het feest van Jezus' overwinning door Zijn opstanding uit de dood!

Rond Pasen zijn er diverse diensten:

  • In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een vesper in een van de samenwerkende kerken
  • Eerste Paasdag om 10.00 uur en om 17.00 uur
  • Tweede Paasdag om 9.00 uur

 

Hemelvaartsdag: een dag om te herdenken dat Jezus door Zijn Vader weer opgenomen werd in de hemel!

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag. Op deze dag is er een kerkdienst 's ochtends om 9.00 uur.


Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd. Na Jezus' hemelvaart geeft God Zijn Heilige Geest in deze wereld.

Rond Pinksteren zijn er de volgende diensten:

  • Eerste Pinksterdag om 10.00 uur en 17.00 uur
  • Tweede Pinksterdag om 9.00 uur