Catechisatie

Verdieping in het geloof en onderwijs uit de Bijbel zijn onmisbaar. Er kunnen veel vragen zijn die je bezighouden, of je kunt het gevoel hebben dat er nog veel te leren is om het christelijk geloof en de Bijbel verder te ontdekken en te begrijpen. Tijdens de catechisatie gaan de mentoren met jongeren in gesprek om samen te leren wat de kernpunten van het christelijke geloof zijn en hoe je de Bijbel kunt verstaan en God beter leert kennen.

Leer & Leef 
Voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar is er op dinsdagavond de Leer & Leef catechisatie. Net als vorig jaar gaan we met alle groepen tegelijk met dezelfde methode aan het werk.

Iedere groep heeft een eigen mentor die je verder helpt bij het vinden van antwoorden op je vragen. We starten alle avonden gezamenlijk om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur. De ene keer starten we met een centrale inleiding en de andere keer begin je in je groepje.

De avond wordt ook afgesloten in je groep. Daarna is er natuurlijk nog de mogelijkheid even te blijven hangen en wat te drinken. Dit jaar gaan we naast de Leer & Leef methode ook een aantal avonden met elkaar een Bijbelgedeelte behandelen.

Jan van Doorn, 035-685 96 63 / jeugdouderling@grotekerkhilversum.nl

19plus-groep
Speciaal voor de jongeren van 19 jaar en ouder is er de 19plus-groep. Deze komt regelmatig op dinsdagavond bij elkaar.

Tijdens deze avonden gaat de Bijbel open en worden actuele onderwerpen niet geschuwd. Ook dit seizoen verzorgen Gerrie en Johan van Dongen deze avonden weer. Iedereen is persoonlijk benaderd en uitgenodigd, maar mochten we je gemist hebben: je bent natuurlijk van harte welkom. 

Gerrie en Johan van Dongen, 035-623 63 51

 
Belijdeniscatechese
Zou je graag je geloof willen belijden? Denkt u erover om ook belijdend lid van onze kerk te worden? Dit seizoen is er weer een aantal maandagavonden gereserveerd voor belijdeniscatechese. Misschien iets voor u of jou?

De plaats en tijd van ontmoeten wordt onderling afgesproken.

Contact via ds. Moehn, 035 - 533 87 23