Catechisatie

Verdieping in het geloof en onderwijs uit de Bijbel zijn onmisbaar. Er kunnen veel vragen zijn die je bezighouden, of je kunt het gevoel hebben dat er nog veel te leren is om het christelijk geloof en de Bijbel verder te ontdekken en te begrijpen. Tijdens de catechisatie gaan de mentoren met jongeren in gesprek om samen te leren wat de kernpunten van het christelijke geloof zijn en hoe je de Bijbel kunt verstaan en God beter leert kennen.


Follow Me voor tieners van 12-15 jaar
De catechisatieavonden worden gehouden op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

In circa twintig avonden wordt er samen nagedacht over vragen als 'Wie ben ik?', 'Wie is God?' en 'Wanneer ben je kind van God en is dat eng?'. De mentoren brengen het gesprek op gang, maar dienen vooral als vraagbaak en vertrouwenspersoon.

De catechisatieles bestaat uit drie onderdelen:

  • Introductie van het thema met een filmpje en een verhaal of presentatie door een gemeentelid
  • Bijbelstudie en gesprek in de mentorgroepjes
  • Chillmoment: napraten met de hele groep onder het genot van chips en fris

Contact via de jeugdouderlingen Jan van Doorn en Jan Mauritz

16+ Catechese
Er wordt gebruik gemaakt van de multimediale methode Follow Me Next en is bedoeld jongeren van 16 tot en met 18 jaar. De catechisatieavonden worden gehouden op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Verdieping van het geloof staat centraal, jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij hun leefwereld en vragen om een persoonlijke mening. 

De catechisatieles bestaat uit 2 onderdelen:

  • Twintig minuten voor een multimediale introductie van het thema door een mentor
  • Doorpraten in groepjes van maximaal 6 jongeren, onder leiding van een mentor en wordt de informatie verwerkt aan de hand van Bijbelstudie en andere werkvormen.
  • Chillmoment: een kwartiertje napraten met de hele groep onder het genot van chips en fris

Contact via de jeugdouderlingen Jan van Doorn en Jan Mauritz

18+ Catechese
Deze avonden worden één keer per twee weken gehouden op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur en .zijn bedoeld voor jongeren die nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis.

Johan en Gerrie Verdongen leiden de gesprekken.

Contact via de jeugdouderlingen Jan van Doorn en Jan Mauritz
 
Belijdeniscatechese
Zou je graag je geloof willen belijden? Denkt u erover om ook belijdend lid van onze kerk te worden? Dit seizoen is er weer een aantal maandagavonden gereserveerd voor belijdeniscatechese. Misschien iets voor u of jou?
 
De plaats en tijd van ontmoeten wordt onderling afgesproken.
 
Contact via ds. Moehn, 035 - 533 87 23