Bijbelstudie kringen

Gemeenteleden van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden zoeken elkaar op om samen de Bijbel te lezen en om met elkaar na te denken en te spreken over de Bijbel, het geloof, geloofsvragen en het leven van alledag.

Er is een breed aanbod van kringen. In de ene kring ligt meer het accent op bijbelstudie, terwijl in een andere kring vooral wordt nagedacht over actuele onderwerpen die ons dagelijks leven raken. Wat in alle kringen gebeurt, is dat gemeenteleden elkaar ontmoeten en op die manier de band met elkaar verdiepen.

Kortom: een kring bezoeken kan heel verrijkend zijn, zowel voor het geloofsleven als voor het deelnemen in de gemeente. Daarom een hartelijke oproep aan een ieder om deelname aan een kring naar keuze serieus te overwegen. 

Een overzicht:

Bètakring
De Bètaking is opgezet als een vervolg op de Alpha-cursus, maar de kring staat ook open voor anderen, die geinteresseerd zijn in de onderwerpen. Bijbelkennis of ervaring met het Christelijk geloof is niet nodig. Ieder seizoen zijn nieuwe deelnemers welkom!

Meer informatie: Jan Duitman, 035 - 624 91 16

Bijbelkring Ichtus
Bij deze bijbelkring ligt het accent op bijbelstudie en inhoudelijke verdieping en wordt één keer per maand op woensdagavond gehouden.

Meer informatie: kringleider Marcel Flipse

Bijbelkring Omega
Ook bij deze bijbelkring ligt het accent op bijbelstudie en inhoudelijke verdieping, maar alle kringleden doen actief mee door vooraf thuis het bijbelgedeelte door te nemen en er alvast over na te denken. Op de kringavond wordt het bijbelgedeelte samen nog eens gelezen, waarbij de vragen en opmerkingen van de deelnemers met elkaar besproken worden. Er is dus niet een 'inleider' die een uitgebreide voorstudie heeft gedaan; de kringleden leren van en met elkaar. De samenkomsten zijn één keer per maand op dinsdagavond. 

Meer informatie: kringleiders Richard Hoff, 06 - 101 463 80 of Bianca van der Horst, 035 - 621 82 46

Bijbelkring met ds. Moehn
De bijbelkring van ds. Moehn komt één keer per maand op donderdagavond bij elkaar in zaal 3 van de Grote Kerk. 

Meer informatie: kringleider ds. Moehn, telefoon 035 - 533 87 23 

Sectiekring 3
In deze kring wordt een bijbelgedeelte of onderwerp besproken. Met de aanwezige gemeenteleden wordt een bijbelgedeelte of onderwerp besproken. Elke tweede donderdag van de maand komt Sectiekring 3 bij elkaar.

Meer informatie: kringleider Jan Duitman, 035- 624 91 16

Sectiekring 5
Sectiekring 5 is een bijbel- en gesprekskring en komt elke tweede  dinsdag van de maand bij elkaar. 

Meer informatie: kringleider Teus den Hartog, 035 - 685 46 88 of  06 - 289 950 30

Huiskamerkring
De Huiskamerkring komt op zondagavond bij elkaar, data worden onderling afgesproken. 

Meer informatie: Wilma Overeem, 035 -683 14 49

Thuis-in-de-bijbel-kring
Deze kring is een niet al te grote, gezellige kring voor alle leeftijden. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De avond wordt ingevuld met het zingen van liederen, bijbelstudie, goede gesprekken en (kring)gebed. Iedere 2e maandag van de maand komt deze kring bij elkaar.

Meer informatie: Willemieke Versluis, 035 - 642 42 00 (na 19 uur)

Jongeren Bijbelkring
De Jongeren bijbelkring komt om de drie weken op maandagavond bij elkaar. Door middel van goede en serieuze gesprekken in een ontspannen sfeer wordt de focus gelegd op het geloof en wat de Bijbel ons leert. 

Meer informatie: Marije van Oosterom