Beleidsplan, plaatselinge regeling en profielschetsen

Het beleidsplan, de plaatselijke regeling, en de profielschetsen van gemeente en predikant vertellen waar de gemeente voor staat en wat ze doet (als download beschikbaar onderaan deze pagina).

Beleidsplan
De kerkenraad heeft een beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan wordt periodiek herzien. Waar nodig vindt er binnen de kerkenraad en de gemeente bezinning plaats op actuele thema's. De resultaten hiervan vinden ook hun plek in het beleidsplan.

> Lees meer over de herziening van het beleidsplan die momenteel plaatsvindt.

Begraven of cremeren
In maart 2012 heeft de kerkenraad een korte notitie geschreven naar aanleiding van haar bezinning op het onderwerp 'begraven of cremeren'. Deze notitie wil nader gesprek over dit onderwerp op kringen en verenigingen en in het pastoraat stimuleren en zal wordt opgenomen in het beleidsplan.

Plaatselijke regeling
De werkwijze van de kerkenraad is uitgewerkt in de 'Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum'.

Profielschetsen
In het beleidsplan en in de plaatselijke regeling wordt verwoord wie we zijn en wat we uitdragen. Dit heeft geleid tot twee profielschetsen: een profielschets van de wijkgemeente en een profielschets van de predikant.

Procedure beroepingswerk
Het beroepen van een predikant gaat volgens een vastgestelde procedure. Deze is door de kerkenraad vastgesteld tijdens de vergadering van 11 maart 2009.