Kerkbrink, het kerkblad voor protestants Hilversum

De nieuwsberichten van wijkgemeente Grote Kerk worden maandelijks gepubliceerd in Kerkbrink, het kerkblad van de Protestantse gemeente te Hilversum.

Abonnement
Kerkbrink wordt gratis verspreid onder de leden van de aangesloten wijkgemeenten. Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ontvangers. Giften voor Kerkbrink kunnen worden overgemaakt naar NL42 FVLB 0699 7424 20 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum o.v.v. "Kerkbrink". De abonnementenadministratie wordt bijgehouden door het Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263a in Hilversum, telefoon: 035 - 623 40 00.

Een wijkbericht plaatsen
Een deel van het kerkblad is gereserveerd voor de wijkberichten. Deze berichten worden verzorgd door de wijkkerkenraad. Mocht je een wijkbericht op oproep willen plaatsen, dan kan de tekst gemaild worden naar ds. Moehn. Let er wel op dat het bericht niet te lang is en taalkundig klopt. Zie voor de uiterste inleverdata het schema onderaan deze pagina.

Een algemeen nieuwsbericht of achtergrondartikel plaatsen
Er wordt ook een deel van het kerkblad gevuld met algemene berichten. Hiervoor is een bovenwijkse redactie aangesteld. Uit onze wijkgemeente is Miranda Hoff lid van de kerkbladredactie. Het zou kunnen zijn dat u in de toekomst door haar benaderd wordt om mee te werken aan een artikel voor het kerkblad. Ook kunt u in voorkomende gevallen zelf contact met haar opnemen. Wanneer u iets signaleert, weet, of te vertellen heeft dat interessant is voor een grote lezersgroep van het kerkblad, neemt u dan contact op met Lenneke van Voorden, telefoon 06 - 1294 02 78. In het redactie-overleg wordt dan besproken wat de mogelijkheden voor plaatsing zijn.